Tak– och
fasadtvätt

Med dagens klimat med sur nederbörd växer alger, mossa, lav och mögel utan större problem. Detta kan leda till att man får problem med både tak och fasaden vilket kan förebyggas med regelbunden tak- och fasadtvätt.

Underhåll av fasad

Det är viktigt att underhålla din fasad då det kan uppstå frostsprängning. Risken för frostsprängning uppkommer när vatten tränger in i sprickor och håligheter i fasaden. När detta vatten sedan fryser till, expanderar vattnet, vilket gör att sprickorna blir större och större. Genom att se till att hålla din fasad ren så slipper du onödigt slitage. En fasadtvätt förlänger även fastighetens livslängd.

Vi erbjuder taktvätt och fasadtvätt till både företag, privatpersoner och bostadsföreningar i Borås men även runt om i Västra Götaland och Halland.

Motverka onödiga konsekvenser med regelbunden taktvätt

När taket blir slitet och gammalt ökar risken för läckage. En oupptäckt vattenläcka kan få förödande konsekvenser då fukt kan tränga in i byggnadens konstruktion. Ser man till att regelbundet motverka påväxt genom taktvätt, slipper man otrevliga överraskningar som kan leda till ett kostsamt takbyte. Vi erbjuder taktvätt och fasadtvätt till både företag, privatpersoner och bostadsföreningar i Borås men även runt om i Västra Götaland och Halland.

Ser man till att regelbundet motverka påväxt slipper man otrevliga överraskningar som kan leda till kostsamma renoveringar