Impregnering och målning av fasad

Vid impregnering av din fasad använder vi oss av en sten- och betongimpregnering som är uppbyggd på en bas av silaner som skapar en skyddande yta på fasaden och gör att vattenångan lätt kan vandra ut från betongkonstruktioner och fasader för att förhindra att fukt tar sig in.

Den kan användas på så väl betong och tegel som andra mineraler.

Snabbfakta om sten- och betongimpregnering av fasader

  • Impregneringen fungerar på många olika typer av material. Som t.ex. tegelmurverk, mineraliska putser, lättbetong etc.
  • Den har en kemisk uppbyggnad för betongkonstruktioner och fasader och ger det inträngningsdjup som behövs för att ge ett skydd i många år framöver.
  • UV-ljus eller fysisk åverkan påverkar inte dess funktion.
  • Den skyddar mot fukt men är öppen för ånga.
  • Den skyddar konstruktioner från en kemisk nedbrytning och klorider som orsakas av svaveloxider.
  • Den förhindrar biologisk påväxt på din fasad.