VÅRA FRÄMSTA KUNDER ÄR FÖRETAG, PRIVATPERSONER SAMT BOSTADSFÖRENINGAR RUNT OM I VÄSTRA GÖTALAND OCH HALLAND

Med dagens klimat med sur nederbörd växer alger, mossa, lav och mögel utan större problem. Detta kan leda till att man får problem med både tak och fasaden vilket kan förebyggas med regelbunden tak- och fasadtvätt.

VI ANVÄNDER OSS AV MARKNADSLEDANDE LEVERANTÖRER OCH KVALITETSPRODUKTER

Underhåll med fasadtvätt och taktvätt är viktigt för att ha en välmående fastighet. Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av er fastighet.


Kontakta oss

Våra tjänster

Borås tak och fasadvård är verksamma i framförallt Borås och Göteborg med omnejd men arbetar även i resteranade Västra Götaland samt Halland. Vi åtar oss både stora och små uppdrag och arbetar med företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom tak- och fasadvård som taktvätt, fasadtvätt och infärgning av tak. Läs mer om våra tjänster nedan.

Tak- & fasadtvätt

Med dagens klimat med sur nederbörd växer alger, mossa, lav och mögel utan större problem. Detta kan leda till att man får problem med både tak och fasaden vilket kan förebyggas med regelbunden tak- och fasadtvätt.

Klottersanering

Det är ofta svårt att ta bort klotter själv särskilt på porösa material och/eller ojämna ytor. Utan rätt kunskap, kemikalier och utrustning så finns risk både för att inte uppnå bästa möjliga resultat och för att den underliggande ytan skadas.

Betongimpregnering

Vid fasadimpregnering använder vi oss av en sten- och betongimpregnering som är uppbyggd på en bas av silaner som skapar en skyddande yta på fasaden. Den kan användas på så väl betong och tegel som andra mineraler.

Infärgning av tak

Oavsett om ditt tak är av plåt, papp, betong eller eternit kommer det att utsättas för slitage med tiden. Ofta är inte taket förbrukat utan endast ytskicktet. Med ett slitet och försvagat ytskikt har alger, mossa och andra problem lättare att få fäste och börja växa.

Referenser