Våra tjänster

Tak- & fasadtvätt

Med dagens klimat med sur nederbörd växer alger, mossa, lav och mögel utan större problem. Detta kan leda till att man får problem med både tak och fasaden vilket kan förebyggas med regelbunden tak- och fasadtvätt.

Klottersanering

Det är ofta svårt att ta bort klotter själv särskilt på porösa material och/eller ojämna ytor. Utan rätt kunskap, kemikalier och utrustning så finns risk både för att inte uppnå bästa möjliga resultat och för att den underliggande ytan skadas.

Betongimpregnering

Vid fasadimpregnering använder vi oss av en sten- och betongimpregnering som är uppbyggd på en bas av silaner som skapar en skyddande yta på fasaden. Den kan användas på så väl betong och tegel som andra mineraler.

Infärgning av tak

Oavsett om ditt tak är av plåt, papp, betong eller eternit kommer det att utsättas för slitage med tiden. Ofta är inte taket förbrukat utan endast ytskicktet. Med ett slitet och försvagat ytskikt har alger, mossa och andra problem lättare att få fäste och börja växa.