Vi utför klottersanering

Vi har lång erfarenhet av klottersanering och goda kunskaper om hur man bäst tar bort klotter på olika typer av material utan att skada den underliggande ytan.
Skonsam och miljövänlig klottersanering

Det är ofta svårt att ta bort klotter själv, särskilt på porösa material och/eller ojämna ytor. Utan rätt kunskap, kemikalier och utrustning så finns risk för både att man inte uppnår bästa möjliga resultat och att den underliggande ytan skadas.

Vi har lång erfarenhet av miljövänlig klottersanering som är så skonsam som möjligt mot den underliggande ytan samt bred kunskap kring hur man bäst tar bort klotter från olika typer av material. Vi erbjuder klottersanering till både företag, privatpersoner och bostadsföreningar i Borås men även runt om i Västra Götaland och Halland.